Image
Top
Navigation

Persona för vård och omsorg

För att arbeta användarcentrerat med design skapar jag ofta persona som är en representation av en användargrupp.

Vad är persona?

Persona är en fiktiv karaktär som representerar en användare, en kundtyp eller generella användargrupper. En persona bygger på en analys av etnografiska studier och datainsamlingar om en specifik målgrupp (användare). Exempelvis undersöker man målgruppens beteende, vanor, förutsättningar, geografiska och demografiska fakta som ålder, kön, jobb, utbildning, ursprung, behov samt målsättning i relation till en produkt eller tjänst.

Med persona kan kostnader reduceras i användartest genom att försöka matcha behoven med persona istället för att bjuda in riktiga användare. Persona är också ett godtyckligt och snabbt verktyg för att ta fram användningsfall och användarscenarier. Men det är också viktigt att veta att persona aldrig kan ersätta eller ge så kvalitativa svar som riktiga användare kan. Däremot är det ett billigt alternativ och kan hjälper till att rikta projekt mot ett användarcentrerat tänk.

Nedanstående personor skapade jag i samband med mitt examensarbete. Personorna grundar sig på olika datainsamlingsmetoder.

Persona för nedladdning
Flykting

Datainsamlingen för Flykting-persona bygger bland annat på en fältstudie på en av Migrationsverket mest effektiva flyktingförläggningar i Högsby, Småland. Genom en guidad tur tillsammans med två seniora tjänstemän och en enhetschef från Migrationsverket, med över 20års arbetslivserfarenhet, fick jag se och lära mig hela MUS-processen (ansökan av asyl) till det att asylsökande placeras i ett temporärt boende på flyktingförläggningen. Jag fick möjlighet att se miljöer, gå in i asyllägenheter, träffa och diskutera med asylsökande och lära mig förstå deras livssituation. Fältstudien var ett unikt tillfälle och jag ställde bokstavligt talat hundratals frågor och lärde mig oerhört mycket.

Ladda ner persona

 
 

Invandrare med sjukt barn

Jag höll i två fokusgrupper på SFI och Komvux i Kalmar med totalt 8 deltagande informanter. Allihop var invandrarmammor med minst ett barn. Genom workshop och ett intervjuunderlag utredde jag deras erfarenhet av Sjukvårdsrådgivningen 1177. Detta var mycket intressant

Ladda ner persona

 
 

Sjukvårdsrådgivare 1177

Jag höll i två fokusgrupper på SFI och Komvux i Kalmar med totalt 8 deltagande informanter. Allihop var invandrarmammor med minst ett barn. Genom workshop och ett intervjuunderlag utredde jag deras erfarenhet av Sjukvårdsrådgivningen 1177. Detta var mycket intressant

Ladda ner persona